สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย เช่น ประกาศทุนการศึกษา ข่าวเด่น ปฏิทินกิจกรรม ข่าวสารและความเคลื่อนไหวให้กับศิษย์เก่า

Video

ปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ครั้งที่ 25
เรื่อง “รุ่งอรุณความทันสมัยแห่งสยามและแสงแห่งประชาธิปไตย”
โดย ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมสมาคม

เรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญของสมาคมฯ อาทิ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี กิจกรรมเพื่อสังคม ไถ่ชีวิตโค-กระบือ และโครงการต่างๆ 

12000000 บาท

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความสาระน่ารู้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ดี เกร็ดเล็กเกล็ดน้อย รู้ไว้ใช่ว่า…เคล็ดลับสุขภาพ บทความสุขภาพ วิธีการดูแลสุขภาพให้ดีด้วยตัวเอง และความรู้ใกล้ตัว

ประจำปี 2550-2565

ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่น

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมทำเนียบศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างสานความสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ในอนาคต
จำนวนผู้เข้าชม :   39668