สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมออกโรงทานงานบุญกฐิน

ชมรมกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ชมรมศิษย์เก่าช่างเคหภัณฑ์ เทคนิคกรุงเทพฯ กลุ่มธุรกิจภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันออกโรงทานงานบุญกฐิน

ณ วัดโตนด จ.นนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 7.30-12.30 น.

Play Video

Leave A Comment