สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญร่วมทำบุญมหากุศล ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 22

ขอเชิญร่วมทำบุญมหากุศล ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 22  เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้วจะทำการมอบโค-กระบือ แก่ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริต่อไป ทั้งนี้จำนวนโค-กระบือที่ได้เริ่มไถ่มาตั้งปี 2544-2565 รวมทั้งสิ้น 713 ตัว

ด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ขอจงเป็นพลวปัจจุัยให้ท่านปราศจากทุกข์โศกโรคภัยและภัยพิบัติทั้งปวงให้พินาศหมดสิ้นไป ขอให้บุญบารมีนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และหน้าที่การงานสมดังมุ่งมากปรารถนาจงทุกประการเทอญ

สมาชิกและผู้มีใจกุศลทุกท่านสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่

  1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี

    333-211-654-1  ชื่อบัญชี “โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ”

  2. สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 ศาลายา

Leave A Comment