สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปาฐกถาเกียรติยศ สวัสดิ์ สกุลไทย

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแสดงปาฐกถาเกียรติยศ “สวัสดิ์ สกุลไทย์” ซึ่งเป็นปาฐกถาทางวิชาการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย์ ผู้ก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านแรก

Leave A Comment