สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กองทุนทำบุญวันเกิด

กองทุนบุญวันเกิดศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

“กองทุนบุญวันเกิด” เป็นโครงการหนึ่งที่เชิญชวนให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการร่วมทำบุญในวันคล้ายวันเกิดของตัวเอง วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ คือ รวบรวมเงินบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ โดยจากปีที่ผ่านๆ มาได้มีการรวบรวมเงินบริจาคมากกว่า 10 มูลนิธิ อาทิ มูลนิธิช่วยคนตาบอด มูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิสายไทย มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ มูลนิธิโรคไต มูลนิธิราชสุดา ฯลฯ

หากท่านใดมีความประสงค์ร่วมทำบุญในวันคล้ายวันเกิด สามารถร่วมทำบุญกับเราได้
ร่วมทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 959-0-02660-5
ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ “กองทุนบุญวันเกิดศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย”