สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมสมาคม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 91 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
Read More

แต้มสีเติมฝัน ปันสุขให้น้อง จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม

ชมรมกิจกรรมเพื่อสังคม สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทาสีปรับปรุงอาคารเรียน (ระยะที่ 1) ...
Read More

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 2 ล้านตัว

ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566...
Read More

ชมรมกิจกรรมเพื่อสังคม

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศล จำนวน 628,000 บาท ไถ่ชีวิตโค 16 ตัว กระบือ 6 ตัว โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมทรง เลขะกุล เป็นประธานจัดงาน
Read More