สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญฟังปาฐกถาเกียรติยศ “สวัสดิ์ สกุลไทย์” ครั้งที่ 26


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  ปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์  และพิธีเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

กำหนดการวันเสาร์ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  เชิงสะพานกรุงธน (ซังฮี้) กรุงเทพฯ
10.30–11.30 น.     ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (สมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  โปรดมอบฉันทะให้ผู้แทน)
 
13.00-14.30 น.      ปาฐกถา “สวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 26” เรื่อง  “ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ยุวราชันแห่งจักรีวงศ์” โดย  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ  เครืองาม

15.00 – 16.30 น.   พิธีมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2565

**สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
Download เอกสารประกอบการประชุม และ ใบมอบฉันทะ ได้ที่
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :   73

Leave A Comment

No products in the cart.

X