สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ครบรอบ 30 ปี สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 งานปาฐกถา “สวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 27” พิธีเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล งานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 30 ปี สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน (ซังฮี้) กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :   46

Leave A Comment

No products in the cart.

X