สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 5 ธันวาคม 2566

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล จ.ปทุมธานี วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :   80

Leave A Comment

No products in the cart.

X