สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศทุนการศึกษา

ประกาศทุนการศึกษา

1. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน

ประกาศทุน ใบสมัครขอรับทุน ใบสมัครสมาชิก ประกาศรายชื่อ

กำหนดการรับสมัคร

  1. ยื่นใบสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2567
  2. ประกาศผลการพิจารณา : ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2567
  3. พิธีรับมอบทุน : เดือนตุลาคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

English version

ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน (G.M.U.A.A -01)
ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศทุนการศึกษา

2. ทุนนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2567

ประกาศทุน ใบสมัครขอรับทุน ใบสมัครสมาชิก ประกาศรายชื่อ
กำหนดการรับสมัคร
  1. ยื่นใบสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2567 (ในวันเวลาราชการ)
  2. ประกาศผลการพิจารณา : ภายใน กุมภาพันธ์ 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทากิจกรรม
ประจาปี 2567 (ม.ค. – ธ.ค.66)
ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 (ศาลายา)

เบอร์โทรติดต่อ :

โทร. 0-2441-5146, 097-192-9915,
080-557-2847, Tel./Fax. : 0-2800-2447

Line ID :

@776ghmsr