สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศทุนการศึกษา

ประกาศทุนการศึกษา

1. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพเป็นเลิศการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนแม้ว่าจำนวนเงินทุนจะไม่มากนักเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง สมาคมฯ ที่เป็นเสมือนกองหนุนคอยช่วย ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สมกับความคาดหวัง ของ บัณฑิตวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย ที่ต้องการความเป็นเลิศทางวิชาการ

ประกาศทุน ใบสมัครขอรับทุน ใบสมัครสมาชิก ประกาศรายชื่อ

ประกาศ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2565

กำหนดการรับสมัคร

  1. ยื่นใบสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2565
  2. ประกาศผลการพิจารณา : ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2565
  3. พิธีรับมอบทุน : เดือนตุลาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน (G.M.U.A.A -01)
ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศทุนการศึกษา

2. ทุนนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม (กำลังอัพเดทข้อมูล)

ประกาศทุน ใบสมัครขอรับทุน ใบสมัครสมาชิก ประกาศรายชื่อ
ประกาศ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2565

กำหนดการรับสมัคร
  1. ยื่นใบสมัคร : -
  2. ประกาศผลการพิจารณา : -
  3. พิธีรับมอบทุน : -
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม
ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 (ศาลายา)

เบอร์โทรติดต่อ :

โทร. 0-2441-5146, 097-192-9915,
080-557-2847, Tel./Fax. : 0-2800-2447

Line ID :

@776ghmsr
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :   332