สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสาร

๋Journal

วารสารสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ได้รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้ติดตาม มีอะไรบ้างลองอ่านและติดตามกันค่ะ

2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปี 2562

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 21 ฉบับที่ 59
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 21 ฉบับที่ 58
เดือน มกราคม-เมษายน 2562

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปี 2561

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 20 ฉบับที่ 57
เดือน กันยายน-ธันวาคม 2561

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 20 ฉบับที่ 56 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 20 ฉบับที่ 55
เดือน มกราคม-เมษายน 2561

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปี 2560

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 19 ฉบับที่ 54
เดือน กันยายน-ธันวาคม 2560

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 19 ฉบับที่ 53
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปี 2559

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 53
เดือน กันยายน-ธันวาคม 2559

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 52
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 51
เดือน มกราคม-เมษายน 2559

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปี 2558

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 50
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2558

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 16 ฉบับที่ 49
เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2558

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 16 ฉบับที่ 48
เดือน เมษายน-มิถุนายน 2558

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 15 ฉบับที่ 47
เดือน มกราคม-มีนาคม 2558

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปี 2557

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 14 ฉบับที่ 46
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2557

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 14 ฉบับที่ 45
เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2557

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 13 ฉบับที่ 44
เดือน เมษายน-มิถุนายน 2557

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 13 ฉบับที่ 43
เดือน มกราคม-มีนาคม 2557

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปี 2556

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 42
เดือน กันยายน-ธันวาคม 2556

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 41
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2556