สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เปลี่ยนอาหารให้เป็นยา

บทความสาระน่ารู้ โดยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย เปลี่ยนอาหารให้เป็นยา เปลี่ยนคนไทยทั่วหล้าให้สุขภาพดี โดย นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ เรียนท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ท่านอุปนายก ท่านกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกท่าน รวมทั้งทุกๆ ท่านที่สนใจในการบรรยาย ในหัวข้อเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา เปลี่ยนคนไทยทั่วหล้าให้สุขภาพดี วันนี้รู้สึกดีใจและอบอุ่นเป็นพิเศษที่ได้กลับมาบ้านเก่าคือตัวผมเองจบมหิดล จบคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการบรรยายที่อื่นๆ ก็ดีใจอยู่แล้วครับ ที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ ที่เป็นความรู้ที่ได้จากการทดลอง ค้นคว้า ด้วยความตั้งใจดีต่อผู้ป่วยทุกคน ยิ่งมาบรรยายที่มหิดลก็รู้สึกดีใจเป็นพิเศษที่ได้กลับมาพบปะพี่ๆ น้องๆ รวมทั้งพบปะกับครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ ปกติผมบรรยาย ผมจะไม่ได้นั่งนะครับ ไม่ใช่เพราะลมมันเย็น เพราะว่าเป็นนิสัยจริงๆ เพราะว่าตอนเรียน ผมเป็นนักเรียนที่เรียนแล้วหลับ เวลานั่งแล้วหลับ ก็เลยต้องใช้ยืนบรรยาย วันนี้ก็จะขออนุญาตถ่ายทอดเรื่องราว ที่ได้ประสบกับตัวเองมาเจ็ดปี ในฐานะเป็นผู้ป่วยคนหนึ่ง ที่ป่วยด้วยโรคที่จะบรรยาย ก็คือกลุ่มโรค NCD ซึ่งกลุ่มโรค NCD ก็เป็นภัยคุกคามไม่ใช่เฉพาะคนไทย เป็นกับคนทั่วโลก ซึ่งโรคเหล่านี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม แต่เราก็ยังสู้มันไม่ได้อยู่ดี เพราะอะไรครับ…
Read More