สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อบังคับสมาคม

ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล


ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม เลขอนุญาตที่ ต.460/2537
13 มิถุนายน 2537 :  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่ 3450/2538
28 กุมภาพันธ์ 2538 :  บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่ 0994000178263

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 (ศาลายา)

เบอร์โทรติดต่อ :

โทร. 0-2441-5146, 097-192-9915,
080-557-2847, Tel./Fax : 0-2800-2447

Line ID :

@776ghmsr