สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมออกโรงทานงานบุญกฐิน

ชมรมกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ชมรมศิษย์เก่าช่างเคหภัณฑ์ เทคนิคกรุงเทพฯ กลุ่มธุรกิจภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกัน...
Read More

No products in the cart.

X