สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมรมกิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมออกโรงทานงานบุญกฐิน

ชมรมกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ชมรมศิษย์เก่าช่างเคหภัณฑ์ เทคนิคกรุงเทพฯ กลุ่มธุรกิจภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกัน...
Read More

แต้มสีเติมฝัน ปันสุขให้น้อง จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม

ชมรมกิจกรรมเพื่อสังคม สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทาสีปรับปรุงอาคารเรียน (ระยะที่ 1) ...
Read More

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 2 ล้านตัว

ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566...
Read More

ชมรมกิจกรรมเพื่อสังคม

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศล จำนวน 628,000 บาท ไถ่ชีวิตโค 16 ตัว กระบือ 6 ตัว โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมทรง เลขะกุล เป็นประธานจัดงาน
Read More