สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปวัฒนธรรมและสังคม

ปาฐกถาสวัสดิ์สกุลไทย์ครั้งที่ 24

บทความสาระน่ารู้ โดยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ปาฐกถาสวัสดิ์สกุลไทย์ครั้งที่ 24 การบรรยายปาฐถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ปราชญ์ของแผ่นดิน โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ปราชญ์ของแผ่นดิน กราบเรียนท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านผู้มีเกียรติ ที่เคารพทุกท่านครับ ผมต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทางสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กรุณาให้เกียรติเชิญผมมาแสดงปาฐกถาสวัสดิ์สกุลไทย์ครั้งที่ 24 ในโอกาสอันสำคัญนี้ ครั้งแรกเมื่อท่านผู้เชิญได้แจ้งว่าหัวข้อปาฐกถานั้น เป็นเรื่องของรัชกาลที่ 4 ผมไม่ได้ติดใจและก็ไม่ได้ขัดข้องในส่วนนั้น  เพราะผมรักรัชกาลที่ 4 แล้วก็อยากหาโอกาสที่จะบรรยายเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอยู่แล้ว โดยที่ยังไม่เคยบรรยายหรือปาฐกถาเรื่องนี้ที่ไหนมาก่อนเลย แล้วเดี๋ยวท่านจะทราบความในใจว่าเพราะอะไร แต่ติดใจอยู่นิดเดียวว่า ผมไม่รู้ว่าผู้ฟังเป็นใครมาจากไหน แต่รู้ว่าเจ้าภาพคือสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ก็นึกอยู่ในใจว่าควรจะต้องบรรยายอะไรเกี่ยวกับ มดๆ หมอๆหน่อย แต่ทำไมจึงตั้งหัวข้อเกี่ยวกับรัชกาลที่ 4 และทำไมจึงเจาะจงผม  เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขาฯ มาบอกผมว่าทางมหิดลเขาเชิญมาอย่างนี้ ผมถามว่าให้กลับไปเช็คหน่อยว่าเขาเข้าใจว่าผมเป็นหมอหรือเปล่า  ข้อที่สองเขาเข้าใจว่ารัชกาลที่ 4 เป็นหมอหรือเปล่า …
Read More

No products in the cart.

X