สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างสูงแด่คณบดีศิริราชท่านใหม่ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึก ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 8  พฤศจิกายน  2565 ณ โรงพยาบาลศิริราช
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :   68

Leave A Comment