สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 20

“โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 20” 90 พรรษา พระบรมราชนนีพันปีหลวง วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :   137

Leave A Comment

No products in the cart.

X