สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมรมกิจกรรมเพื่อสังคม

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมี ศ.เกียรติคุณ สมทรง เลขะกุล เป็นประธานจัดงาน

สมาคมฯ ได้รวบรวมเงินบริจาค จากผู้มีจิตกุศลได้จำนวน 628,000 บาท ไถ่ชีวิตโค 16 ตัว กระบือ 6 ตัว ส่งมอบให้กับกรมปศุสัตว์นำเข้า โครงการธนาคารโค-กระบือต่อไป

ในโอกาสนี้ ชมรมกิจกรรมเพื่อสังคม นำโดย ดร.อินธนันต์ เหล็กนวลชูสิน ประธานชมรมฯ ผศ.ดร.สมพงษ์ ธงไชย เลขาธิการชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ร่วมบริจาค มอบเงิน 10,000 บาท สมทบทุนในกิจกรรมนี้ ณ โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมือง จ.ปทุมธานี

Leave A Comment