สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บริจาคเงินในโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

บริจาคเงินในโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
มอบเงินบริจาค “โครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน และผู้ตกทุกข์ได้ยาก”เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave A Comment