สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 ตามประเภทต่างๆ จำนวน 34 ราย ดังนี้ 

ประกาศ แบบฟอร์มประวัติและผลงาน ประกาศรายชื่อ
ประกาศ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

กำหนดการรับสมัคร
  • ยื่นใบสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดพิธีมอบโล่และคำประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ สะพานกรุงธน กรุงเทพฯ

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์โทรติดต่อ :

โทร. 0-2441-5146, 097-192-9915,
080-557-2847 / แฟกซ์ 0-2800-2447

Line ID :

@776ghmsr
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :   156

Leave A Comment

No products in the cart.

X