สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปาฐกถาเกียรติยศ สวัสดิ์ สกุลไทย

เป็นปาฐกถาทางวิชาการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย์ ผู้ก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ท่านแรก
Read More
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันที่ 5 ธันวาคม 2564

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล จ.ปทุมธานี
Read More

มอบเงินบริจาคสบทบทุนเนื่องในวันมหิดล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกปฎิบัติงานแทนนายกสมาคมฯ เข้ามอบเงินบริจาคสบทบทุนเนื่องในวันมหิดลให้กับ ศิริราชมูลนิธิ...
Read More