สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิ์ สกุลไทย

ปาฐกถาเกียรติยศ สวัสดิ์ สกุลไทย

เป็นปาฐกถาทางวิชาการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย์ ผู้ก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ท่านแรก
Read More