สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

กิจกรรมสมาคม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยระบบ On-site และ Online วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564