Thursday, 21 May 2020 03:21

ทุนการศึกษา

Written by
Rate this item
(2 votes)

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน


รายละเอียด

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพเป็นเลิศการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนแม้ว่าจำนวนเงินทุนจะไม่มากนักเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง สมาคมฯ ที่เป็นเสมือนกองหนุนคอยช่วย ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สมกับความคาดหวัง ของ บัณฑิตวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย ที่ต้องการความเป็นเลิศทางวิชาการ

จำนวน

100 ทุน  โดยแบ่งเป็น  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 70 ทุน  บัณฑิตวิทยาลัย 30  ทุน

- มูลค่าทุนละ 15,000.- บาท


การรับสมัคร

- กำหนดการยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง  15 กันยายน 2563

- ประกาศผลการพิจารณาภายใน วันที่  28 ตุลาคม 2563

- พิธีรับมอบทุน เดือนพฤศจิกายน 2563


Read 2026 times Last modified on Friday, 09 July 2021 05:09