สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 91 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
Read More

แต้มสีเติมฝัน ปันสุขให้น้อง จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม

ชมรมกิจกรรมเพื่อสังคม สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทาสีปรับปรุงอาคารเรียน (ระยะที่ 1) ...
Read More

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 2 ล้านตัว

ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566...
Read More

มอบเงินบริจาคสบทบทุนเนื่องในวันมหิดล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกปฎิบัติงานแทนนายกสมาคมฯ เข้ามอบเงินบริจาคสบทบทุนเนื่องในวันมหิดลให้กับ ศิริราชมูลนิธิ...
Read More