สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมชมรมเพื่อสังคม

กิจกรรมออกโรงทานงานบุญกฐิน

ชมรมกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ชมรมศิษย์เก่าช่างเคหภัณฑ์ เทคนิคกรุงเทพฯ กลุ่มธุรกิจภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกัน...
Read More