สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ป้ายโฆษณาลด แลก แจก แถม

บทความสาระน่ารู้ โดยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

ป้ายโฆษณาลด แลก แจก แถม

Infographic แสดงป้ายโฆษณาลด แลก แจก แถม ต้องระบุให้ครบถ้วน ตามนี้!! 
ข้อมูลโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ขอขอบคุณข้อมูล :
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


คลังความรู้

บทความสาระน่ารู้ หมวดอื่นๆ