สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2565

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพเป็นเลิศการให้ ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน แม้ว่าจำนวนเงินทุนจะไม่มากนักเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง สมาคมฯ ที่เป็นเสมือนกองหนุนคอยช่วย ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สมกับความคาดหวัง ของ บัณฑิตวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย ที่ต้องการความเป็นเลิศทางวิชาการ

ประกาศทุน ใบสมัครขอรับทุน ใบสมัครสมาชิก ประกาศรายชื่อ
ประกาศ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2565

กำหนดการรับสมัคร
  • ยื่นใบสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2565
  • ประกาศผลการพิจารณา : ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2565
  • พิธีรับมอบทุน : เดือนตุลาคม 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน (G.M.U.A.A -01)
ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์โทรติดต่อ :

โทร. 0-2441-5146, 097-192-9915,
080-557-2847 / แฟกซ์ 0-2800-2447

Line ID :

@776ghmsr

Leave A Comment