สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปาฐกถาเกียรติยศ “สวัสดิ์ สกุลไทย์” ครั้งที่ 25

ปาฐกถาเกียรติยศ “สวัสดิ์ สกุลไทย์” ครั้งที่ 25

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญฟัง ปาฐกถาเกียรติยศ “สวัสดิ์ สกุลไทย์” ครั้งที่ 25
เรื่อง “รุ่งอรุณความทันสมัยแห่งสยาม และ แสงแห่งประชาธิปไตย”
บรรยายโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐก (ระบบ online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 097-192-9915, 02-800-2447, 02-441-5146

Leave A Comment