สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์ปาฐก ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม

ผู้แทนสมาคมฯ ผศ.ดร.สมพงษ์ ธงไชย และ ดร.อินธนันต์ เหล็กนวลชูสิน ได้ไปมอบโล่ห์ล่วงหน้าแด่ท่านองค์ปาฐก ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมได้เตรียมพร้อมต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมงาน ในวันเสาร์ที่ 18 มิย.65 นี้ นะคะ พบกันในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี เนื่องจากช่วงเตรียมงานยังอยู่ในระหว่างการระบาดโควิด จึงมีมติจัดงานทั้ง on-site และ online และอย่าพลาด ไลฟ์สดทาง Facebook นี้นะคะ

 

Leave A Comment